Çatı izolasyon uygulama yapımı için arayın
Çatı sistemleri

Arşiv

Çatı sistemleri fiyatları

Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten Çatı
kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere
karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen
yapı elemanına Çatı denir.
Üzerine gelen suları durmadan akıtabilmesi için Çatı
yüzeyi meyilli olarak yapılır.
Bu meyil çatının yapıldığı yerin iklimine,
kullanılacak Çatı örtü malzemesinin cinsine ve
binanın görünüşüne göre değişir.

Çatıyapımında genellikle ahşap kullanılmaktadır. Ancak
büyük açıklıklı iş yeri, garaj,fabrika vb. yapılarda,
dayanımlarının yüksek olması nedeniyle betonarme veya
çelik çatılar tercih edilir.
Deprem yönetmeliğine göre (2000) (3030 şayili İmar
Kanunu), ahşap yapıların üzerlerine ancak ahşap Çatı
yapılabilir. Kagir yığma binaların çatıları ise betonarme
teras Çatı olarak yapılabileceği gibi, ahşap veya çelik
oturtma Çatı olarak da yapılabilir.
Çatıların kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri
esastır.
Çatı sistemleri fiyatları
Özellikle rüzgara karşı önlem olması bakımından,
Çatı uçlarının saçaklı yapılması, Çatı elemanlarının
alttaki taşıyıcı elemanlara bağlanmaları zorunludur.
Yağmur ve kar sularının bina içerisine girmeden
en kısa sürede yağmur oluk ve borularına
aktarılması esastır.
Çatılar, tanzim ediliş şekillerine, Çatı makas
sistemine, yapıldığı malzemenin cinsine ve
kaplama malzemesinin cinsine göre isim alır.

Çatı  Eğimi
Çatılar düz teras ve eğimli çatılar şeklinde
Düz çatılara suyun akması için % 3’e kadar eğim
Eğimli çatılarda Çatı iskeletinin yapılmış olması ve
üzerine kaplama malzemesinin yapılması söz
Eğim % 5’den az yapılamaz.

Çatı eğimim, iklime, Çatı
kaplama malzemesinin
cinsine ve Çatı arasından
yararlanma isteğine göre
tespit edilir.
Çatılar Eğimlerine Göre:
Dik Çatılar
Az Eğimli Çatılar
Eğim Açısı: 40 o ‘den
Büyük olan açılar.
Eğim Açısı: 5 o ‘ye
Kadar olan çatılar.
Orta Eğimli Çatılar
Eğim Açısı: 5 o - 40 o

Çatı sistemleri fiyatları


Çatı eğimini belirleyen faktörlerin basında, Çatı örtü
malzemesi, iklim, mimari karakter ve maliyet gelmektedir.
Çatıörtü malzemesi, esas olarak çatının dış etkenlere karşı
dayanıklı olması gereken katmandır. Çatı örtüsünden
beklenen, su geçirmemesi, uzun ömürlü olması ve hafif,
estetik olmasıdır.
Çatı örtüleri, atmosferik olaylar karsısında oldukça
dayanıklı ve kesinlikle su geçirmez özelliklerde olmalıdır.
Çatı örtüleri, üzerindeki suyun birikmesini ve özellikle kagir
esaslı malzemeler tarafından emilmesini önlemek amacı
ile belirli bir eğirnde kaplanmalıdır.

Çatı örtülerinin bir kısmi az parçalı bir kısmı da
çok parçalıdır. Az parçalı Çatı  kaplamaları (örneğin;
levha malzemeler) eğimin az olması gerektiği
durumlarda ve çok yağış alan yörelerde tercih
edilir.
Çatı eğimleri, üç şekilde ifade edilebilir:
1. Derece cinsinden
2. Yüzde (%) cinsinden
3. Oran cinsinden

Çatı  Çeşitleri
1- Sundurma çatı
7- Set Çatı
2- Beşik Çatı
8- Kombine (Karma) Çatı
3- Kırma Çatı
9- Kelebek Çatı
4- Mansard Çatı
10- Kanatlı Çatı
5- Kule Çatı
11- Silindir Çatı
6- Fenerli Çatı
12- Kırık Plak Çatı
13- Kubbe Çatı

1. Sundurma  Çatı
Tek yüzeyli Çatı da denilen
sundurma
çatının
yapımı
kolaydır ve maliyeti azdır.
Çamaşırlık, garaj, kömürlük,
bahçıvan odası gibi açıklığı az
olan yerlerde uygulanırlar.
Müstakil binalarda, ayrık olarak
uygulandığı gibi başka bir
binanın duvarına dayalı şekilde
de yapılabilmektedir.

2. Beşik  Çatı  (Çift Yüzeyli  Çatı )
Çift yüzeyli Çatı da denilen beşik
çatının akıntısı, iki yönlüdür. İki
yüzey
birbirini
mahya
ile
bağlamıştır. Binanın ön ve arka
duvarının oluşturduğu üçgen yüzey
kalkan duvarlarıyla kapatılır.
Çatı eğiminin fazla alınması
durumunda, Çatı arasından da
yararlanma imkanı doğar. Genellikle
dikdörtgen planlı is yeri, ahir, garaj
vb. yerlerde uygulanır.

3. Kırma  Çatı
Kırma çatıya çok yüzeyli Çatı da denilmektedir.
Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde eğimleri vardır. Tüm
saçaklar, yatay ve genellikle ayni düzlem üzerindedir.
Yüzeyler, birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla

4. Mansard  Çatı
Bu çatılar, beşik ya da kırma
bir çatıda her bir Çatı
yüzeyinin iki ayrı eğimde
uygulanması söz konusudur.
Amaç, daha yüksek ve ferah
Çatı iç hacmi oluşturarak,
Çatı arasının konut, depo gibi
kullanılabilmesini
sağlamaktır.

5. Kule  Çatı 
Genellikle kare ya da
daire şekilli ve küçük
boyutlu plan üzerine
uygulanır.
Dört taraflı olan Çatı
yüzeyleri tepede, bir
noktada birleşir.

6. Fenerli  Çatı 
Beşik ve sundurma çatıların
birlikte
uygulanmasıyla
oluşturulur

7. Set  Çatı
Beşik çatıların, yan yana
dizilmeleriyle oluşur.Ancak
yüzeyler, daha çok ışık alabilmek
için, birbirleriyle 90° lik açı yapar.
Güneş ışığının en çok etkilediği
yüzeylere geniş pencereler konur

8-Kombine (Birleşik)  Çatı
Sundurma Çatı yüzeylerinin
kademeli olarak
uygulanmasıyla oluşturulur.
Kombine çatılar genellikle
fabrika, iş yeri, ahır vb.
Yerlerde çatıyı fazla
yükseltmemek ve daha çok
güneş ışığı alabilmek amacıyla
uygulanır.

9. Kanatlı  Çatı
Bu tür çatılar daha ziyade
atölye, fabrika gibi kat
yüksekliği fazla olan
yerlerde uygulanır. Sık
olmasada konut
binalarında uygulamaları
görülmektedir. Çatının
özelliği, Çatı iç mekanının
iki ayrı zıt yöne açılmasıdır.9. Kanatlı Çatı
Bu tür çatılar daha ziyade
atölye, fabrika gibi kat
yüksekliği fazla olan
yerlerde uygulanır. Sık
olmasa da konut
binalarında uygulamaları
görülmektedir. Çatının
özelliği, Çatı iç mekanının
iki ayrı zıt yöne açılmasıdır.

11. Silindir (Tonoz) Çatı
İç mekanlarda tavan yüksekliğini artırmak ve kirişsiz
açıklıkları geçsek için uygulanır. Genelde dikdörtgen
planlar üzerine uygulanır.

AHŞAP ÇATIYI MEYDANA
GETİREN ELEMANLAR
Bırakma (Germe)
Rüzgar Bağlantıları


Kirişleri
Mertekler
n
Yastık Kirişleri
n
Yardımcı Parçalar

Dikmeler

Çatı Örtüsü (Kaplaması)
Aşıkların
Konturvatmanların
Göğüslemelerın
Payandaların
Yanlamaların
Kuşakların

Çatı konstruksiyon
Çelik Konstrüksiyon
Ahşap Konstrüksiyon
Çatı Kaplama
Metal Kiremit
Kiremit Kaplama
Shingle Kaplama


Braas Kiremit
Çatı İzolasyonu
Bakır Kaplama
Kurşun Kaplama
Onduline Kaplama
Atermit Kaplama
Arduazlı Membran
Kenet Sistem
Panel Kaplama
Onduvilla
Çatı Aktarma
Cephe Kaplama
Mantolama
Panel Kaplama


Klinker
Siding
Teras Çatı
İzolasyon
Isı İzolasyon
Su İzolasyon
Dere Uygulamaları
Çatı Pencereleri
Maris Polymers
Su Yalıtım
Zemin Kaplamaları

 
 
 

Çatı fiyatları uygulanacak çatı  modeli,alanı ve detaylarına göre değişebilmektedir. Ortalama değerler verilerek yaptırmak istediğimiz çatının maliyetlerini hesaplayabilmek için m2 olarak 30.00 TL den başlayarak 120.00 TL ye kadar çıkabilmektedir.

Çatınızın ahşap yada çelik, kiremit altı örtüsü yada kiremit altı yalıtım levhası, kumlu membran (arduvaz taş kaplı membran), sandwich panel yada shingle gibi değişik yalıtım malzemeleri ile kaplanması m2 fiyatlarının değişmesine neden olmaktadır.

 

Çatı sistemleri fiyatları

 

SIFIR ÇATI FİYATLARI / MALZEME & İŞÇİLİK DAHİL

ONDULİNE ÇATI .:  65 TL (m2)
MEBRAN ÇATI.....:  70 TL (m2)
SHİNGLE ÇATI.....:  80 TL (m2)
ÇELİK ÇATI .........: 120 TL (m2)
FABRİKA ÇATISI : 150 TL (m2)
PERGOLE ÇATI ....: 250 TL (m2)

Çelik Çatı & Osb üstü Shingle Kaplama M2 Birim Fiyatı : 130.00 tl

Ahşap Çatı & Osb üstü Shingle Kaplama M2 Birim Fiyatı : 95.00 tl

Çelik Çatı & Sandwich Panel Kaplama M2 Birim Fiyatı : 120.00 tl

Sadece Bakır Çatı & (Oluk) Kaplama M2 Birim Fiyatı : 170.00 tl

Ahşap Çatı, Osb Ve Bakır Çatı Kaplama m2 Birim Fiyatı : 245.00 tl

200 m2 Kare Üzeri Çatı yapımlarımızda Siz değerli Müşterilerimize %15 İskontoYapılmaktadır.

Çatı Fiyatlarımız M2 kare Üzerinden Hesaplanmaktadır.

Özel Sundurma Çatı Yapımlarında Yerinde Ve Proje göre Fiyat verilir.

Çatı Fiyatlarımız M2 kare Üzerinden Hesaplanmaktadır.

Özel Sundurma Çatı Yapımlarında Yerinde Ve Proje göre Fiyat verilir.

Malikane Çatıları  Özel  proje üzerinden Fiyatlandırır. 

 

 

Yıllardır TÜRKİYE Genelinde Çatı Sektöründe Olan “Mert  Çatı” Kaliteli Ürün Ve Kaliteli Hizmet Anlayışıyla müşterilerine hizmet sunmaktadır. Kaliteli Ürünler kullanılarak Hizmetlerini Minumum MALİYET Ve Maxsumum Fayda İle Sunulması Ve Fayda Sunumu neticesinde Müşteri odaklı Olarak Çalışmayı Kendisine İlke Edinmiş Olan Firmamız, Müşteri İsteklerini Daima ön planda Hizmetlerini GARANTİ dahilinde Gerçekleştirmektedir tutarak

FİYAT LİSTESİ
İzocam Camyünü 8cm ………27,00 TL Paket (12m2)
Folyolu izocam 8cm ………..37,00 TL Paket (12m2)
Alçıpan 5cm 150 yoğunlukta ..18,50 TL m2 si
Alçıpan 5cm 50 yoğunlukta ….6,30 TL m2 si
Ondulin İthal ……………………12,00 TL 1 adet
Ondulin Corobit BTM marka ….14,00 TL 1 Adet
Ondulin Avrasya ……………….14,50 TL 1 Adet
Shingle Kırmızı – Yeşil………….11,50 TL m2 si
Kumlu Mebran Kırmızı-Yeşil …..55,00 TL 1top (10m2)
Mebran 3mm Kumsuz …………42,00 TL 1top (10m2)
OSB Yerli 11mm 122244………20,00 TL 3m2 alan yapar
OSB-2 YERLİ 11mm 61244…….9,50 TL 1,5 m2 alan yapar
Dere boyunda 4mt FIRAT………21,00 TL  

CATI (sandviç panel, trapez, etermit, betonarme çatılarda …), balkon ve teraslarda, su depolama ve dağıtım kanallarında, metal yüzeylerde, seramik üst ve altı su yalıtımında Mariseal su izolasyon ürünleri kullanılabilmektedir

Müşteri odaklı olarak Çalışmayı kendisine ilke edinmiş olan SENA Çatı, Müşteri İsteklerini daima ön planda tutarak Çatı uygulama hizmetlerini gerçekleştirmiştir. Doğru ürünün, doğru Çatı da kullanılmasını nedenli önemli olduğunun bilincinde olduğumuz için, çatı malzemeleri portföyümüzü olabildiğince geniş tutmaya özen gösteriyor ve sizlere bu doğrultu da hizmet sunmayı bir borç biliyoruz.

Çözümlerin ayrıntılarda saklı olduğunu, Ayrıntıların da bir farklılık göstergesi olduğunu biliyoruz ve diyoruz ki; “FARKLI olduğumuzu biliyoruz VE BU FARKI SİZİN DE YAŞAMANIZI istiyoruz.” Artık çatınız ile ilgili her türlü problemlere çözüm bulabilirsiniz. Problemlerinize kesin çözümler getiriyoruz.

Onduline HR Levhaları gerek CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi), gerekse TSE (Türk Standartları Enstitüsü) EN tarafından kabul edilmiş olan TS 534 standardında ve bu standartta “üstün kalite” olarak belirlenen “A tipi” özelliklerine göre üretilir ve test edilir.

Her türlü çatı ve cephe kaplamasında kullanılan Onduline Hr levha kolay uygulanması ile birlikte ekonomik oluşuyla sistem çatılarının vazgeçilmezidir.
Özel bir yöntemle levhanın bünyesine reçine ile birlikte emdirilen boya, Onduline HR renklerinin en zor koşullarda bile sabit kalmasını sağlar.

Shingle Sistemi

Yüksek kaliteli okside bitümden, elyaf donatılı olarak üretilen ve üzeri çeşitli renklerde granüle mineral kaplanan örgüsüz cam çatı kaplama malzemesidir şingıl.

Her tip çatıya kolayca uyum sağlar, Parçalı dokusu ve çekici renkleri ile estetiktir.
Hızlı uygulanır.Su geçirmez Parçalı ve esnek yapısı sayesinde sıcaklık farklılıklarında çatlamaz ve uzun ömürlüdür.Üzerinde rahatça yürünebilir.

Onduline BARDOLINE TEGOLA LANDMARK

Garantili Sistem

1 -) Shingle
2 -) Su yalıtımı (Membran)
3 -) OSB3 Levha
4 -) Isı yalıtımı (XPS Foamboard)

Shingle sistemi onu ucu yapıda, uygulaması kolay, su geçirmez, güvenli, uzun ömürlü, hafif ve estetik Çatılar yaratmak için zengin olanaklar sunar.

Ekonomik Sistem

1 -) Shingle
2 -) Su yalıtımı (Buhar dengeleyici örtü)
3 -) OSB Levha

Yaklaşık 10kg/m2 ağırlığıyla hafif bir malzemedir, çatı konstrüksiyonuna az bir yük verir.

% 40 ve üstü eğimli çatılarda çivi ile daha düşük eğimli çatılarda ise yapıştırılarak uygulanır, profesyonel ve doğru uygulama sayesinde uzun yıllar binanızın estetik şapkası olur.

VELUX Çatı Penceresi Sistemleri

Hayalinizdeki ÇATI KATI
Aldatmaca değil gerçek .. Velux Çatı Pencereleri Çatı katınızı aydınlık ve havadar bir vahaya çeviriyor.Çatı katı Evinizin karanlık ve en sevilmeyen bir köşesi olmak zorunda değil.Çatı katınızı gün ışığına açın ve değişimi gözlerinizle görün.

Işık manzara ve atmosfer Çatı katınızı Evinizin en güzel yeri yapan etkenlerdir.Pencerelerin alçak montajı, dış dünya ile mükemmel bir bütünlük içinde olmanızın Garantisidir.
Bırakın Gün ışığı Çatı katınızı genişletsin.
Aksesuarlar
Uzaktan Kumanda
Yağmur Sensörü
Perdeler
Ulaşılamayan yerler için Çubuklu kontrol

Çatı Merdiveni

Çatı sistemleri fiyatları

ÇATI KATI Merdivenleri ile çatı katları daha rahat ve Konforlu şekilde kullanılır. ÇATI KATI Merdivenleri ağaç veya alüminyum modelleri ile, İsteğe bağlı olarak ısı yalıtımlı iki veya üç bölümlü olarak hazırlanmıştır.
Sağlam ve uzun ömürlü kostrüksiyon yılların deneyiminin bir sonucudur. Orta destek ile emniyetli kullanım, geniş basamaklar ve Eğim açısının hassas ayarlama sistemiyle ayarlanması – çatı katı merdivenlerini güvenli kılar. Montajı ve Planlaması problemsizdir, yer kaplamaz, göze batmaz ve böylece odanin dekorasyonuna uyum sağlar.
Sağlam konstrüksiyon ve tüm ağaç kısımlarının emprenye edilmiş olması nedeniyle uzun ömürlüdür.